top of page
TEAMPRISEN

Det er mange team som legger ned mye arbeid på veien mot å bli et velfungerende team. Noen lykkes, andre ikke. Etter at landet mer eller mindre ble nedstengt i mars 2020, og et stort antall teammedlemmer ble sendt på hjemmekontor, opplevde mange at noe ble borte - teamfølelsen.

 

Hvordan opprettholdes et velfungerende team når alle sitter bak hver sin skjerm?

Teamprisen går til det teamet som har utmerket seg som et velfungerende team i en tøff periode. Det er ikke nødvendigvis en suksesshistorie, men aktivitetene de har gjennomført, erfaringene de har tilegnet seg, og resultatet de har endt opp med skiller klinten fra hveten.

JURYEN

Når Teamprisen deles ut er alle kandidatene grundig vurdert av en håndplukket jury. Den består av fagpersoner og praktikere innen fagfeltet.

JURYLEDER

Rektor 
Emergence School of Leadership

JURYMEDLEM

Generalsekretær 
Akademikerne

JURYMEDLEM

Seniorrådgiver
HR-huset

Kjenner du et team som passer til beskrivelsen? Send inn ditt forslag med begrunnelse, til teamprisen@teamdagen.no

 

Vi vil at du/dere legger ved en presentasjon (PPT, filmklipp, e.l.) som beskriver:

  • Utfordringer dere har/hatt i teamet

  • Hvorfor det er viktig for deres team å gjøre noe med det?

  • Hva har dere gjort - konkrete aktiviteter?

  • Hva ble resultatet og hva lærte dere som team?

Frist for innsending er fredag 20 august kl 16:00.

bottom of page