top of page
Conference Crowd
næringsliv

Lena

Nymo Helli

Lena er daglig leder i Norway Health Tech; en non-profit helseklynge, som legger til rette for at helsegründere kan lykkes i Norge og internasjonalt, og at helse- og omsorgstjenesten kan videreutvikles til å møte fremtidens behov. Kort sagt - en kobling mellom behov og løsninger!

Lena er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo og University of Kiel. Gjennom 25 år har hun ledet og jobbet i ulike teams innen internasjonale farmasøytiske selskaper, både på forskningssiden og den kommersielle siden. Lena har stort sett jobbet ut fra Norden, men har i tillegg ledererfaring fra Tyskland.

 

Hun brenner for å løse de store helseutfordringene, og er samtidig lidenskapelig opptatt av ledelse og hvordan få alle til å dra i samme retning. På Teamdagen vil Lena snakke om ledelse av team på kryss og tvers av landegrenser og kulturer.

No upcoming events at the moment
bottom of page