top of page
Conference Crowd
HELSE

JAN EGIL NORDVIK

Jan Egil er utdannet psykolog med fordypning innen organisasjonspsykologi ved Universitet i Oslo, og har en mastergrad i helseledelse fra London School of Economics (LSE). Siden 2013 har han jobbet som leder innen helsesektoren, hvorav de siste årene som direktør for CatoSenteret i Son. Gjennom hele yrkeskarrieren har Jan Egil jobbet i tverrfaglige team innen klinikk, fag og forskning. 

 

I sitt foredrag vil Jan Egil kombinere praktiske erfaringer med fagkunnskap om teamarbeid og nyere ledelsesmodeller. Vi gleder oss!

No upcoming events at the moment
bottom of page